RoAR

Oppgradering av eksisterende RoAR friksjonsmålere.

RoAR

ViaTech kan tilby en oppgradering av RoAR friksjonsmålere. Oppgraderingen omfatter blant annet elektronikk og kabling, brukergrensesnittet og postprosesseringsfunksjonene.

ViaTech kan i tillegg utføre mekaniske oppgraderinger.