ViaFrictionEn revolusjonerende måte å måle og opprettholde vegstandarden.

ViaFriction brukes for å måle friksjonsnivåene på veg og flyplass.

Generelt

ViaFriction er en ett-hjuls friksjonsmåler som trekkes av et kjøretøy. Hovedfunksjonen er å måle friksjonen på veidekket i både sommer- og vinterforhold. Friksjonen mellom målehjulet og overflaten måles kontinuerlig, mens en unik måleteknologi, utviklet og patentert av ViaTech, sørger for at dataene blir stabile og pålitelige, selv under vanskelige forhold. Dette reduserer behovet for kalibrering betydelig.

Enheten har svært få bevegelige deler — noe som fører til at ViaFriction er nesten vedlikeholdsfri. Over 200 systemer har blitt levert siden 2006, og alle er fortsatt i bruk. Dette vitner om ViaFrictions holdbarhet. ViaFriction bruker et elektrisk bremsesystem for å måle friksjonskoeffisienten. Dette systemet fungerer i tillegg som en varmeenhet som bidrar til å holde måleren fri for is og snø under vintermåling.

Ved grundig testing, har det blitt bevist at ViaFriction har overlegne egenskaper sammenliknet med andre friksjonsmålere på markedet. ViaFriction gir repeterbare målinger for ulike forhold, og mister ikke sin kalibrering over tid. Våre kunder inkluderer alt fra universiteter til vegmyndigheter og private selskaper verden over.

Enheten henger fritt bak bilen under transport. ViaFriction kan også leveres med en elektrisk løfteanordning, som løfter hele systemet fra veioverflaten når det ikke er i bruk. Se bildene til venstre for en illustrasjon av denne mekanismen

ViaFriction leveres normalt som en påhengsvogn (vinter) eller tilhenger(sommer). Enheten kan kjøres ved hjelp av batterier, men kan også kobles til en 12V/40A kontakt for lading av batteriene. ViaFriction kommuniserer med datamaskinen i bilen via en trådløs link, eller en Ethernet-kabel. Påhengsvognen/tilhengeren gjør friksjonsmåleren uavhengig av et bestemt kjøretøy, og kan dermed brukes av de fleste biler.

Flyplassmåling.
Sommertilhenger
Lastebil med 2000l vanntank gir 60km rekkevidde
Påhengsvogn vinter

Teknologi

Den målte friksjonen og friksjonskraften er avhengig av normalkraften på målehjulet og hastighetsforskjellen mellom målehjulet og kjøretøyet. For å oppnå nøyaktige målinger, er det viktig å har en presis regulering av hastigheten, og en god måling av normalkraften.

De fleste friksjonsmålere på markedet i dag har en fast hastighetsforskjell mellom målehjulet og kjøretøyet. ViaFriction bruker en elektrisk brems for å styre hastigheten på målehjulet. Bremsen kontrolleres av en datamaskin. Denne løsningen resulterer i et styresystem med ekstremt lav responstid og en nøyaktig kontroll av malehjulshastigheten. Dette tillater også målemoduser som ikke er mulig for enheter på markedet i dag (som SCRIM, Griptester, MuMeter, etc.).

ViaFriction har en normalkraft på 1200N uavhengig av bevegelsen på tilhengeren. Et avansert hjuloppheng sørger for at normalkraften er konstant selv på ujevn vei.

Vår sommertilhenger inkluderer to separate dempesystemer som gir en unik kjørekomfort.

Standarder

ViaFriction oppfyller følgende standarder:

  • ASTM E2340: Continuous fixed-slip measurement
  • ASTM E1551-08: Smooth test tire for fixed-slip friction testing
  • CEN TS 15901-14:2016: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip
  • ASTM F408-99: Standard Test Method for Tires for Wet Traction in Straight-Ahead Braking Using a Towed Trailer

Sommermåling

Vanningsdysen

For friksjonsmåling på bar vei er det nødvendig å legge en vannfilm foran målehjulet. Det er viktig at vannfilmen har korrekt tykkelse (0.5mm på vei og 1.0mm på flyplass) og at vannet ikke vasker bort forurensninger foran målehjulet. Det avanserte pumpesystemet påfører vann i samme hastighet som bilens hastighet. Dette er slik for å unngå at veien vaskes.

Enheter som leveres for helårsbruk vil inkludere en vanntank for dette formålet. Tanken kan plasseres inne i bilen, eller — hvis en større tank kreves — i en separat tilhenger. I det siste tilfellet, kan ViaFriction monteres direkte på tilhengeren.

Vintermåling

Vintermåling vil utsette enheten for lave temperaturer, salt, grus og liknende. ViaFriction blir bygget med materialer og komponenter av høyeste kvalitet for å sikre optimale resultater, selv i det nådeløse vintermiljøet. Varmen som ViaFriction produserer under drift, bidrar til å holde enheten fri for is og snø.

Måling om vinteren krever ikke vanningssystemet som ble beskrevet ovenfor. Som sådan, leveres enheten i en lett versjon uten dette systemet for vintermåling. Den lette vinterversjonen er godkjent av vegdirektoratet i henhold til kjøretøyforskriften.

Montasje

Ulike konfigurasjoner

Som en uavhengig enhet kan ViaFriction monteres på rekke måter. Noen av de mulige konfigurasjonene er oppført nedenfor; men flere er mulig. Bildeserien til høyre illustrerer monteringsalternativene. Kontakt vår salgsavdeling for mer informasjon om tilpasset montering.

ViaFriction kan monteres

  • På en påhengsvogn kun for vintermåling
  • På en helårstilhenger, med inkludert vanntank. EU typegodkjent.
  • Under en lastebil
  • Direkte på baksiden av kjøretøyet

Et mer avensert alternativ for å dekke delt friksjon er også tilgjengelig. Da bruker man to (eller tre) ViaFriction-enheter for å måle venstre og høyre hjulspor. Den tredje kan brukes til å måle senterfriksjonen.

Målemoduser

ViaFriction støtter flere målemoduser, som fast slipp, variabel slipp og overvåking.

Fast slipp

Fast slipp vil si at målehjulshastigheten er en prosentandel av kjøretøyets hastighet. Denne modusen er den samme som de fleste andre friskjonstestere bruker. For å oppnå reproduserbare resultater må målingen utføres i en fast hastighet. Den målte friksjonen varierer altså med hastighetsforskjellen mellom målehjulet og kjøretøyet.

Overvåking

Overvåking er en variant av fast slipp der måleren bare måler veien hvis friksjonen er under en gitt grenseverdi. Denne modusen gir en stor reduksjon i slitasje på dekk og måler.

Variabel slipp

Måling med variabel slipp oppnås ved å bremse hjulet fra fritt rullende til nesten låst, og måle bremsefriksjonskraften som påføres hjulet fra veien.

Brukergrensesnitt

ViaFriction-programvaren

Sjåføren opererer måleenheten ved hjelp av programvare til en Windows PC. I tillegg til det normale brukergrensesnittet, støtter programmet betjening via en LCD-berøringsskjerm. Ved å bruke ViaLink, kan målingene overføres via mobilt bredbånd fra kjøretøyet til beslutningstakere. Man kan også laste opp i sanntid via ViaWEB. Målingene kan deretter analyseres ved hjelp av ViaPlot eller Microsoft Excel. ViaFriction kombineres ofte med ViaPhoto for dokumentasjon av veistandarden og utført vedligeholdsarbeid.

Tekniske data

Mål og vekt
Mål (med påhengsvogn vinter)Høyde: 830 mm, Lengde: 2030 mm, Bredde: 1790 mm
Mål (med sommertilhenger)Høyde: 1860 mm, Lengde: 4780 mm, Bredde: 2160 mm
Mål (bare friksjonsmåleren)Høyde: 830 mm, Lengde: 1150 mm, Bredde: 405 mm
Vekt (med påhengsvogn vinter)180 kg
Vekt (med sommertilhenger)2050 kg, ink. 1000 kg vann
Vekt (bare friksjonsmåleren)80 kg
Målehastigheter
Målehastighet:20 - 95 km/t

Fast slipp

Slipprosenten kan settes fritt mellom 1% og 75%. Typiske verdier er 20% om vinteren and 18% om sommeren.

Variabel slipp
µ-peakVariabel slipp friksjonsverdi
F60Friksjonsverdien ved 60 km/t slipphastighet.
F30Friksjonsverdien ved 30 km/t slipphastighet.
SpStigningsgraden til hastighets-/friksjonskurven ved F60-punktet (eventuelt F30-punktet)

Diverse

Dataformat

Måleresultatene kan eksporteres til ViaPlot, Microsoft Excel eller i et annet dataformat etter ønske.

Vedlikehold

ViaFriction består av få deler, men med meget høy kvalitet, og er derfor en pålitelig og langvarig friskjonsmåler som krever begrenset med velikehold. Dersom deler må skiftes ut, er det ikke behov for spesialverktøy. I tillegg er normalkraften på målehjulet lav for å redusest slitasje.

Kalibrering

ViaFriction leveres ferdig kalibrert.

Se video: