ViaTrip µEn enkel friksjonsmåleløsning.

ViaTrip µ er et lavkostnads firksjonsmålesystem som måler friksjonen til vegoverflaten under alle vinterforhold.

Retardasjonsmåling ViaTrip µ

Sjåføren følger en prosedyre, der han eller hun ved hjelp av bilens bremser initialiserer logging av friksjonsdata. Retardasjonen av kjøretøyet blir så målt, og friksjonsverdien beregnet.