RUNAR Runway TesterFriksjonsmåling for flyplass

RUNAR benyttes til målinger av apron, taxibaner og flystriper.

Generelt

RUNAR er et en-hjuls målesystem for flyplass-friksjon som trekkes etter et kjøretøy. Det er et CFME (Continuous Friction Measuring Equipment). Bruksområdet for enheten er å måle friksjon på flyplasser, både sommer og vinter. Friksjonen mellom målehjul og overflaten blir kontinuerig målt med en patentert målemetode. Dette sikrer en stabil og måling, selv under vanskelige forhold. Dette reduserer behovet for stadige kalibreringer betydelig. Det er støtte for både fast og variabel slipp.

RUNAR har en lang historie, og ViaTech har tatt avanserte grep for å oppnå opprinnelige RUNAR spesifikasjoner. Enheten har blitt modernisert opp til state-of-the-art teknologi, og representerer en målemetode helt i forkant av teknologien. Selv om utstyret er state-of-the-art, er målemetodene er velprøvde, og gir brukeren en meget god oversikt over tilstanden på flyplassen. RUNAR har få bevegelige deler, noe som gjør at enheten er tilnærmet vedlikeholdsfri.

Mange tester har vist at RUNAR ligger helt i forkant sammenlignet med andre friksjonsmålere på markedet. RUNAR gir repeterbare målinger under alle forhold, og beholder kalibreringen over tid.

RUNAR leveres som tilhenger, eller som montasje på kjøretøy (som vist under). Multisporsmålinger er mulig med multi-head-installasjoner. Alle deler av måleren er serviserbare på en enkel måte og mye arbeid er lagt i å oppnå et enkelt og slitesterkt målesystem.

ViaTech har vedlikeholdt og oppgradert de originale RoAR og RUNAR siden 2005. I 2015 ble en ny evolusjon av RoAR og RUNAR introdusert av ViaTech. Denne kalles : mark 6. Denne evolusjonen har blitt meget godt mottatt i markedet.