Oscar

Oscar

Oscar er standarden innen friksjonsmåling i Norge. Kjøretøyet ble bygget i 1992 på oppdrag fra Vegvesenet. I over 20 år har Oscar fungert som fasiten alle friksjonsmålere i Norge og Danmark kalibreres mot.

I 2013 fikk ViaTech oppdraget å utføre vedlikehold på kjøretøyet, og å forberede Oscar for de kommende årene. All programvare og elektronikk ble byttet ut eller oppgradert, og bilen stod klar til tjeneste 1. juni 2014.