ViaPPSBruk av høyteknologiske lasere sikrer nøyaktige data.

ViaPPS er et profilmålesystem som er laget for bruk på enhver asfaltoverflate.

Generelt

ViaPPS er utviklet i nært samarbeid med Statens Vegvesen. Systemet oppfyller alle krav som Statens Vegvesen setter til vegmåling, og oppfyller kravene i de internasjonale standardene:

 • ASTM E-1448-92
 • European standard - Road and Airfield surface characteristics EN 13036-8

Statens Vegvesen har 15 ViaPPS systemer i bruk. Private selskaper i flere land benytter også ViaPPS til å fastslå tilstanden til vegdekke og flyplassdekke. ViaPPS benytter en høykvalitets LiDAR som setter systemet i stand til å måle mer nøyaktig og beregne flere parametre enn andre systemer med enklere teknologi.

Systemprinsipper.

Punktskyen som laserskanneren måler opp blir brukt til å evaluere tilstanden til vegdekket og sidearealet, og automatisert rapportering gir umiddelbar tilgjengelighet til målingene. Hele systemet monteres på et kjøretøy, slik som en varebil, lastebil eller en tilhenger.

Operatøren benytter en Windows 10 PC med touch-skjerm, slik at målesystemet enkelt kan overvåkes og styres av føreren eller en separat operatør i passasjersetet. Under kjøring er prosessen automatisert, slik at den eneste operasjonen som må gjøres er start eller stopp av måling.

ViaPPS utfører tilstandsovervåking på over 100.000km per år, og har vist en solid pålitelighet siden 2006. Systemet tilbyr automatisk inspeksjon av data, 3D kartlegging, automatiske rapporter og umiddelbar tilgang til viktige parametre. Et høyoppløselig kamera, en nøyaktig punktsky og nøyaktig posisjonering gjør at systemet er pålitelig og kosteffektivt for våre kunder. Systemet omfatter målinger som tidligere ble utført med hele tre målebiler.

Punktsky i tunnel

ViaPPS kan benyttes til mange formål. Et eksempel er spor, jevnhet og profilering, som kan benyttes på nylagt dekke. Her brukes målingene fra ViaPPS til å verifisere at det nylagte dekket har den nødvendige kvalitet. Målingene fra ViaPPS benyttes også til overvåking av dekketilstand, slik at tiltak kan settes i verk på en optimal måte. En annen faktor målingene kan brukes til er planlegging av reparasjoner og beregning av fresing og tykkelse på nylagt asfalt.

Mobil kartlegging

ViaPPS kan også brukes til:

 • Undersøkelser ved ulykker og støtte til ulykkeskommisjon
 • Måling og beregning av tunnel og sidearealer
 • 3D modellering i LAS format som kan integreres med BIM
 • Eksport til Orbit GT

Teknologi

Laserskanneren som benyttes av ViaTech er Z+F PROFILER® 9012, som kan samle inn mer enn 1 million punkter per sekund. Laseren er klassifisert som Class1, som betyr at den er helt sikker for øyet. Den er også vann- og støvbeskyttet.

Z+F PROFILER 9012

Punktskyen sammen ViaPPS Analyzer (ViaPPS analyseprogramvare) kan automatisk fastslå:

 • Dårlige asfaltskjøter
 • Kvaliteten på vegmerkingen
 • Svingradius
 • IRI og MPD
 • Homogenitet
 • Langs- og tverrprofil
 • Spordybde, sporvolum og sporplassering
 • Tverrfall og målt tverrfall i forhold til krav
 • Lokale langsgående ujevnheter
 • Feltbredde
 • Sprekkedeteksjon, og geografisk plassering av sprekker
 • Overhøydemålinger i tunnel og under bro
 • Lokale tverrfallsproblemer
 • Separasjon og oppsmuldring
Punktsky og tverrprofil

Alle disse parameterene kan inkluderes i en sluttrapport som lages i .CSV format for enkel import i Microsoft Excel og ViaPPS Analyzer programvare. Andre formater kan også leveres på forespørsel.

ViaPPS Analyzer benyttes for å få en grafisk analyse av rapportene fra ViaPPS. Programvaren gir gode muligheter for analyse av måledata, og for å sammenligne flere målinger.

ViaPPS er utstyrt med ett eller flere kameraer som kan ta bilder av området foran og bak bilen. Kameraene tar bilder hver 10. meter, og har en oppløsning på minst 3800 x 1900 pixels som gir gode muligheter for å analysere enkeltelementer i bildet. Hele ViaPPS systemet er tidssynkronisert innenfor mindre enn 0.001s.

Kjøretøyet er også utstyrt med er avstandsmåler basert på en pulsgiver på bilens hjul. Denne gir minst 900 pulser pr. omdreining av hjulet. GNSS systemet kan gi centimeternøyaktighet i absolutt posisjon. Hele systemet kan kalibreres uten spesielle verktøy når som helst av operatøren selv. Systemet omfatter også en IMU som er plassert i umiddelbar nærhet til skanneren; mindre enn 30cm. IMU'en måler og beregner kjøretøyets posisjon og orientering i alle akser.

IMU

ViaPPS benytter en POS LV fra Applanix, som gir en fullintegrert og kompakt navigasjonsløsning. POS systemet er laget for å kunne takle urbane omgivelser og vanskelige GPS omgivelser. Systemet gir meget god presisjon på posisjon og orientering, og omfatter IMU, PCS, DMI, GPS med DPOS/CPOS.

Files of interest

Link: MoT India Presentation about our ongoing affairs with India

Media